GTM debug

Clock
Vreme čitanja:
6 min
Calendar
23.4.2024

Efikasna vožnja, čistija budućnost: korišćenje Eurowag Fleet Management-a za bolji uticaj na životnu sredinu.

Održivost je ključni faktor za svako poslovanje u sektoru drumskog saobraćaja. Eurowag Fleet Management je lider u podršci smanjenju uticaja poslovanja kupaca na životnu sredinu. Sa naglaskom na efikasnu vožnju i praćenje emisija, pogledaćemo kako Eurowag rešenja podržavaju ekološki prihvatljivije operacije voznog parka.

Efikasna vožnja, čistija budućnost: korišćenje Eurowag Fleet Management-a za bolji uticaj na životnu sredinu.

Maksimiziranje održivosti kroz upravljanje flotom

Upravljanje voznim parkom obuhvata više od samo nadgledanja i upravljanja vozilima; uključuje strateško planiranje koje optimizuje korišćenje resursa i promoviše održivost životne sredine.

Veza između korišćenja Fleet Managementa i postizanja održivih ciljeva je jasna. Efikasno upravljanje voznim parkom može dovesti do optimizovanih ruta sa manjom kilometražom, smanjenom potrošnjom goriva i emisijom CO2. Ovi aspekti pomažu u postizanju ekoloških ciljeva mnogih preduzeća. Proaktivno upravljanje voznim parkom takođe može doprineti smanjenju otpada i poboljšanju korišćenja resursa kroz praćenje ponašanja vozača.

Rešenja kao što su automatizovani izveštaji o kvarovima ili održavanju vozila takođe mogu poboljšati ukupne performanse vozila i minimizirati negativne uticaje na životnu sredinu.

Eurowag održiva vizija: vođenje energetske tranzicije

U Eurowagu smo postavili jasne i ambiciozne ciljeve održivosti. Posvećeni smo smanjenju emisija gasova staklene bašte (GHG) za 50% iz sopstvenih operacija do 2030. godine.

Naša dugoročna vizija je da do 2040. ostvarimo nultu direktnu emisiju gasova staklene bašte, a do 2050. neto poslovanje sa nultom stopom.

Da bi postigao ove ciljeve, Eurowag je aktivno angažovan u praćenju i smanjenju emisije CO2 kroz svoj portfelj upravljanja voznim parkom. To je zato što verujemo da možemo indirektno doprineti smanjenju intenziteta emisija naših kupaca pružanjem rešenja za poboljšanje efikasnosti vožnje i analizom i izveštavanjem o emisijama.

Jedan od glavnih prioriteta Eurowag je podsticanje efikasnije vožnje, koja se prati i promoviše kroz analizu, savete i podsticaje. Ovaj pristup ne samo da doprinosi uštedi goriva i troškova, već i smanjenju emisije gasova staklene bašte.

Pored toga, cilj nam je da poboljšamo efikasnost logistike i minimiziramo prazna putovanja koristeći alate za planiranje. Takođe pružamo inteligentne proizvode i usluge za navigaciju koji optimizuju rute i minimiziraju potrošnju goriva.

Posvećeni smo energetskoj transformaciji i povećanju dostupnosti alternativnih goriva, sa ciljem da 80.000 komercijalnih vozila na alternativno gorivo koriste Eurowag proizvode i usluge do 2030. Naša dugoročna strategija uključuje postepeno izbacivanje proizvoda iz fosilnih goriva iz našeg portfelja do 2050. godine.

Ove mere su deo naše posvećenosti ekološkoj održivosti i podržavaju tranziciju ka čistijoj budućnosti komercijalnog drumskog saobraćaja.

Ekološka rešenja za vožnju: naš doprinos uticaju na životnu sredinu

Praćenje emisija je prvi korak ka smanjenju

Eurowag telematička rešenja postavljaju novi standard u praćenju emisije CO2. 2023. godine uveli smo revolucionarnu funkciju za profilisanje CO2 koja omogućava našim klijentima da imaju tačne i ažurne podatke o potrošnji energije i emisiji gasova staklene bašte za svaku rutu. Naša tehnologija precizno meri emisije, omogućavajući vlasnicima voznih parkova da prilagode svoje operacije i prave izveštaje o emisijama.

Uloga ponašanja vozača u smanjenju emisije

Jedna od najefikasnijih metoda za smanjenje emisija je optimizacija ponašanja u vožnji. Obuka vozača i pružanje povratnih informacija o navikama u vožnji ima potencijal da uštedi do 4% potrošnje energije koja se odnosi na gorivo.

Naša tehnologija obezbeđuje pojedinačne osnovne podatke o ponašanju vozača i omogućava poređenje performansi vožnje sa prosecima u industriji. Sa Coach-om, pružamo personalizovane preporuke za svakog vozača da poboljša svoje ponašanje na osnovu podataka iz stvarnog sveta. Pored toga, uveli smo novu vizuelizaciju trendova i funkciju benchmarkinga koja omogućava korisnicima da uporede rezultate vozača sa najboljim praksama.

Obezbeđivanje bezbednog transporta: Eurowag rešenja za praćenje hladnog lanca

Vozači se suočavaju sa mnogim izazovima kada prevoze osetljivu robu kao što su lekovi, hrana ili kozmetika. Eurowag nudi inovativna rešenja za praćenje hladnog lanca, omogućavajući bezbedan transport ove osetljive robe širom Evrope.

Naš nadzor hladnog lanca poboljšava efikasnost i smanjuje uticaj transporta na životnu sredinu. Pored obezbeđivanja bezbednog transporta osetljive robe, mi takođe doprinosimo evropskim ciljevima smanjenja rasipanja hrane do 2030. godine.

Pridruži nam se!

U Eurowagu smo posvećeni ne samo razgovoru o boljem okruženju, već i konkretnim akcijama. Naša tehnološka rešenja za upravljanje voznim parkom su više od samo reči, već stvarni alati koji pomažu u smanjenju emisija i promovišu održiviji pristup transportu.

Verujemo da rad sa nama donosi prave rezultate. Ako se i vi, kao vozač ili vlasnik, osećate obaveznim da date svoj deo za životnu sredinu i želite da poboljšate efikasnost svog poslovanja, ne ustručavajte se da isprobate Fleet Management iz Eurowag. Zajedno možemo stvoriti bolju budućnost za sve.

Spremni da doprinesete boljem okruženju? Kontaktirajte nas danas i krenimo na put ka održivijem transportu!

Nabavite upravljanje flotom