GTM debug

Pravni dokumenti

Ispod ćete pronaći sve važne W.A.G. dokumenta (W.A.G. payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, Inc. i druge podružnice). Molimo vas da pažljivo pročitate ove dokumente i da se za sva pitanja obratite svom prodajnom predstavniku ili predstavniku za korisničku podršku.

Grupna deklaracija

Grupna deklaracija u skladu sa § 79 st. 3 Zakona br. 90/2012 Zbornik, Zakon o privrednim društvima i zadrugama (Zakon o privrednim društvima) (u daljem tekstu: ZOK):

W.A.G. payment solutions a.s., sa sedištem na adresi Na Vitezne plani 1719/4, Prag 4, poštanski broj 14000, matični broj preduzeća 264 15 623, upisan u Trgovački registar koji vodi Opštinski sud u Pragu, odeljak B, uložak 6882, je upravljački entitet u okviru datog grupnog aranžmana („Upravljačko lice“). Grupa rukovodećih osoba je deklarisana grupa u smislu § 79 i dalje. ZOK.

Spisak kompanija koje su kontrolisane i podložne objedinjavajućem uticaju rukovodećeg lica navedena je na ovoj veb stranici pod "EUROWAG Grupom".

Više informacija o kompanijama navedenim u nastavku možete pronaći na sledećim linkovima:

ISO sertifikat

Molimo vas da pratite kodeks ponašanja. U slučaju bilo kakvih pitanja o usklađenosti ili nedoumica, kontaktirajte nas na

compliance@eurowag.com.