GTM debug

Marketing saglasnost

Saglasnost na obradu ličnih podataka u marketinške svrhe

Kome dajete saglasnost?

Da ste saglasni sa obradom vaših ličnih podataka od sljedećih članova Eurowag grupe kao zajedničkih kontrolera:

  • W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., COMPANY REGISTRATION NUMBER: 264 15 623 (CZ)
  • SYGIC A.S., COMPANY ID: 35 892 030 (SK)
  • ARRAIA-OIL, S.L., COMPANY REGISTRATION NUMBER: B01314012 (ES)
  • W.A.G. ISSUING SERVICES, A.S., COMPANY REGISTRATION NUMBER: 050 21 910 (CZ)
  • PRINCIP A.S., COMPANY REGISTRATION NUMBER: 416 90 311 (CZ)
  • WEBEYE TELEMATICS GROUP
  • OSTALE KOMPANIJE KOJE SU REGISTROVENE NA LISTI KOMPANIJA EUROWAG GRUPE

Saglasni ste da W.A.G. Payment solutions, a.s. obrađuje vaše lične podatke, sa registrovanim sedištem Na vitezne plani 1719/4, 140 00 Prag 4, Češka, ID kompanije: 264 15 623 (u daljem tekstu "Eurowag"), kao kontrolor vaših podataka i da prenosi vaše podatke ovim primateljima/partnerima u komercijalne i marketinške svrhe: spisak primaoca/partnera

Obaveštavajte se da je aktuelni obrazac liste partnera uvek dostupan na ovom linku.

Koje lične podatke ćemo obrađivati?

Podaci koje planiramo da obradimo uključuju vaše identifikacione podatke (naziv poslovanja ili kompanije, registracijski broj kompanije, broj pdv-a, pravnu vrstu, interni status) kontakt podaci (kontakt osoba, telefon i e-mail), detalje o vašoj solventnosti i pouzdanosti, detalji vešeg korišćenje naših usluga, podataka geolokacije i, gde je primenjivo, podataka iz tzv. „kolačića“ ili sdks-ova (koji prikupljaju podatke sa vaših mobilnih telefona, tableta, računara, itd.).

U čemu ćemo koristiti vaše lične podatke (svrha obrade)?

Dajete saglasnost na obradu vaših ličnih podataka u svrhu pripreme i slanja personalizovanih ponuda vam i obaveštavanja o vestima i ažuriranja koja se odnose na Eurowag grupu. Ovo uključuje, posebno, analizu vaših ličnih podataka (uključujući automatsku obradu), procjenu vaših potreba i obezbeđivanje najpogodnije ponude proizvoda ili usluge iz cele Eurovog grupacije, kao i obaveštenja novih proizvoda, informacija akvizicije, planiranih projekta ili drugih važnih događaja Eurowag grupe i njenih članova ili poslovnih partnera.

Kako ćete biti kontaktirani?

Možete biti kontaktirani preko elektronskih poruka kao što su i-mejlovi, sms, mobilne aplikacije (​uključujući ​naše sopstvene aplikacije, kao i preko aplikacija trećih strana kao što su WhatsApp, Facebok mesenger, itd) poruke preko portala, telefonske pozive, veb stranice kojima upravljaju pojedinačni članovi Eurowag, redovnom poštom i/ili lično preko Eurowag-a ili prodajnih predstavnika naših partnera.

​Koliko dugo dajete saglasnost na obradu podataka?

Vaše lične podatke obrađujemo u navedene svrhe 3 godine od datuma kojeg date saglasnost, osim ukoliko ga ne povučite ranije.

Kako možete povući svoju saglasnost i koji su dodatni detalji o obradi ličnih podataka i vašim pravima?

Vaša saglasnost je dobrovoljna i možete je povučiti u bilo koje doba; ovo ne utiča na zakonitost obrade izvršene pre takvog povlačanja. Možete povući svoju saglasnost korišćenjem opcije „Otkažite pretplatu“ uključene u marketinške imejlove​,​ ili na bilo koji drugi način koji je navedeno u „politici privatnosti i zaštite podataka“. Ova politika je dostupna na politici privatnosti i zaštite ličnih podataka ✓ Eurowag veb sajta. Pored opštih informacija o obradi ličnih podataka, ona takođe sadrži spisak i objašnjenje vaših prava koja se odnose na lične podatke, kao i neophodne informacije o sadržaju naših podataka-.

Opšta izjava/oddricanje odgovornosti

Ovim svečano izjavljujem da sam ovlašćen i da imam puno pravo da dam ovu saglasnost u ime kompanije koju predstavljam. Davanjem ove saglasnosti, takođe potvrđujem činjenicu da ovo može imati implikacije na poslovne odnose kompanije.