GTM debug

Posebni uslovi korišćenja satelitskih karata

1.1 Sledeći specifični uslovi i odredbe primenjuju se isključivo na korišćenje funkcije „Satelitske mape“ (u daljem tekstu „Satelitske mape“) koja je dostupna besplatno za vašu upotrebu u okviru softvera aplikacije Eurowag (u daljem tekstu „Softver“ ") i koji je razvila i obezbedila treća strana, Google Ireland Limited, osnovana i posluje u skladu sa zakonima Irske, Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska, registracioni broj: 368047, PDV broj: IE6388047V (u daljem tekstu koji se naziva „Google“).

1.2 Korišćenje Satelitskih mapa podleže posebnim uslovima korišćenja koji se mogu naći u tada aktuelnoj verziji na: https://maps.google.com/help/terms_maps/; i politiku privatnosti koja se može naći u tada aktuelnoj verziji na: https://policies.google.com/privaci. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, nemate pravo da koristite satelitske mape u okviru Softvera. Korisnik je dužan da se upozna sa ovim uslovima pre nego što počne da koristi funkciju.

1.3 Uključivanjem funkcije Satelitske mape, korisnik ima pravo da ih pregleda. Pretraživanje satelitskih mapa je posebna funkcija u okviru softvera i ne može se koristiti kumulativno sa funkcijom navigacije.

1.4 Korišćenje satelitskih karata je zabranjeno i stoga nedostupno na određenim teritorijama. Lista teritorija na kojima je upotreba zabranjena može se s vremena na vreme promeniti, a trenutna lista je dostupna na: https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-prohibited-territories/.

1.5 W.A.G. Rešenje za plaćanje, a.s. ima pravo da suspenduje ili prekine vaše korišćenje funkcije Satelitske mape u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja, ako je ova suspenzija i/ili ukidanje neizbežna kao posledica suspenzije/ukidanja pružanja funkcije Satelitske mape od strane Google-a.