GTM debug

Clock
Vreme čitanja:
6 min
Calendar
22.3.2024

Koje su cene prevoza po kilometru u 2024?

Poslednjih nekoliko godina bila su izazovna vremena za industriju transporta, otpreme i logistike (TSL) u Evropi. Pandemija COVID-19 usporila je globalnu dostavu do skoro zastoja, a prevoznici su morali da koriste nove propise iz paketa mobilnosti, kao i značajno povećanje troškova. Ovo se ne odnosi samo na troškove goriva, već se proteže i na veće plate vozača, povećane putarine, troškove osiguranja i održavanje. Ovakva situacija na tržištu direktno utiče na cene prevoza. Nova godina je tek počela, ali se prema analitičarima očekuje da će se trenutni trendovi u evropskom drumskom saobraćaju zadržati iu narednom kvartalu.

Koje su cene prevoza po kilometru u 2024?

Koje su trenutne prosečne cene prevoza? Koje stope se mogu očekivati u budućnosti? Da li je realno dalje povećanje cena? Čitajte dalje da biste saznali!

Kako odrediti stopu po kilometru u domaćem drumskom saobraćaju?

Određivanje stope za svaki pređeni kilometar je izazovan zadatak, posebno tokom dinamične promene ekonomske situacije na celom kontinentu. Kako odrediti cene prevoza po kilometru 2024. godine?

Prvo i najvažnije, moraćete da pažljivo analizirate troškove koje imate prilikom ispunjavanja porudžbina u vašoj zemlji. Ovo uključuje, između ostalog, troškove goriva – cenu po litru u odnosu na prosečnu potrošnju goriva vaših vozila. Da biste se zaštitili od fluktuacija cena, možete razmotriti doplatu za gorivo (više o tome kasnije u članku). Takođe treba da uzmete u obzir troškove osiguranja (odgovornost prema trećim licima, kasko osiguranje, osiguranje od odgovornosti prevoznika) po vozilu, kao i godišnje troškove kao što su servisiranje i inspekcija voznog parka kompanije, zamena guma, potrošnja materijala, porezi, telefonski pozivi, troškovi parkiranja , pa čak i naknade povezane sa računovodstvenim i pravnim uslugama za kompaniju.

Mnogo toga zavisi i od ukupnih troškova rada koje imate. Uporedite ove troškove sa brojem kilometara koje vaši vozači pređu godišnje dok pružaju usluge prevoza. Stope takođe moraju uzeti u obzir još jedan očigledan i suštinski faktor – profit, odnosno vašu maržu. Preniska stopa značajno smanjuje profitabilnost porudžbina i ostvareni prihod, dok previsoka stopa ograničava konkurentnost preduzeća.

Dodatni faktori koji utiču na cene prevoza

Vredi napomenuti često korišćene klauzule koje takođe utiču na to kako se na kraju oblikuju cene za drumski transport. Ova prilagođavanja imaju za cilj prilagođavanje stopa nestabilnim i teško predvidljivim faktorima. Najvažnije klauzule uključuju:

1. BAF (Faktor prilagođavanja bunkera): Prethodno pomenuta doplata za gorivo omogućava automatsku modifikaciju cena transporta, kako se indikator povećava ili smanjuje u zavisnosti od tržišnih cena goriva. Usklađivanje se obračunava na osnovu aktuelnih izveštaja PKN Orlen o cenama dizel goriva (prosečna veleprodajna cena po metru kubnom u prethodnom mesecu). Kompanije obično ažuriraju podatke mesečno ili nedeljno. Ne postoje stroge smernice koje regulišu metodologiju ovih obračuna, tako da kompanije imaju pravo da izmene način na koji se prilagođavaju cene prevoza. Troškovi goriva predstavljaju visok procenat ukupnih troškova za transportne kompanije, što čini klauzulu BAF ključnom.

2. CAF (Currenci Adjustment Factor): Ne samo da troškovi goriva podležu značajnim fluktuacijama, već se isto dešava i na tržištu valuta, što se jasno vidi u poslednjih nekoliko godina. CAF je prilagođavanje valute koja reguliše stope za transportne usluge, izračunate slično kao BAF – obično jednom mesečno, prema individualnim procedurama za svaku kompaniju. Promenljivi valutni dodatak se uvodi kako bi se uravnotežile i prilagodile razlike u kursevima i ublažio rizik od gubitaka povezanih sa njihovim fluktuacijama. Da biste izračunali CAF indeks, izaberite relevantnu referentnu tačku (na primer, prosečni godišnji ili mesečni prodajni kurs date valute prema podacima Narodne banke Poljske), a zatim ga uporedite sa trenutno važećim kursom. Na ovaj način možete prilagoditi cene prevoza za određeni period.

3. Putarine: Uključivanje putarine u tarife za usluge prevoza je takođe standardno. Putarina se odnosi na određene deonice autoputeva i državnih i brzih puteva, a odnosi se na vozila čija je ukupna dozvoljena masa veća od 3,5 tone (podrazumeva se ne samo autobusi, već i automobili opremljeni malom prikolicom ako njihova ukupna masa prelazi ovu vrednost).

Cena prevoza i vrsta rute

Putarine nisu jedini faktor vezan za rutu koji ima primetan uticaj na cene koje prevoznici treba da ponude svojim klijentima. Sam tip rute je takođe značajan. Ovo se najbolje odražava u prosečnoj potrošnji goriva za datu regiju – putovanje kroz ravničarske oblasti koštaće znatno manje od planinskih ruta. Ovo je bitno imati na umu kada postavljate sopstvene cene za usluge prevoza.

Koje su cene prevoza po kilometru u 2024?

Pandemija COVID-19 bila je jedan od najvećih faktora koji su doveli do značajnih fluktuacija prosečnih stopa prevoza u Evropi. Široko rasprostranjena blokada rezultirala je znatno manjom potražnjom za drumskim transportom, ali ovo je bilo samo prelazno stanje. Ublažavanje ograničenja u 2021. godini omogućilo je ekonomski oporavak i povećanu potrošnju, što je posledično dovelo do veće potražnje za uslugama prevoza i primetnog povećanja stopa. Politička previranja u Evropi, pre svega sporovi oko takozvanog sporazuma o Bregzitu, odnosno uslova izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, takođe su imala značajan uticaj na međunarodni transport. Oštar rast cena goriva i nedostatak vozača takođe su uticali na cene prevoza. Sve ove okolnosti dovele su do neočekivanog povećanja stopa evropskog drumskog saobraćaja u 2021. Analitičari su već tada predviđali da se očekuje dalja povećanja stopa zbog nastavka ovih trendova i postepenog sprovođenja propisa o paketu mobilnosti. Ova predviđanja su se pokazala tačnim, a ruska agresija na Ukrajinu je takođe postala snažan faktor koji utiče na TSL industriju i prosečne stope transporta u našem regionu. Shodno tome, nedostatak vozača za poljske prevoznike se produbio.

U 2023. godini, većina (78%) kupaca logistike je očekivala povećanje stopa drumskog prevoza, a 40% očekuje dvocifreni rast. Međutim, stvarni trend je doveo do usporavanja tražnje, što je dovelo do toga da je indeks spot stopa niži za 14,8 poena u K3 2023. u odnosu na prethodnu godinu, dok su ugovorne stope blago porasle za 0,4 poena u istom periodu.

U 2024. godini predviđa se da će se cene drumskog prevoza stabilizovati, sa prognoziranim nedostatkom vozača od 11% i otpornim stopama uprkos padu tržišta.

Za tržište Velike Britanije, prosečna stopa za FTL (puni kamion) prevoz između UK i zemalja EU iznosila je oko 1.278 GBP za ugovornu stopu i 1.650 GBP za spot stopu u trećem kvartalu 2023. godine, u poređenju sa oko 1.605 GBP i 1.960 GBP 2022. godine, što znači blagi pad na praktično svim glavnim međunarodnim rutama.

Da li će prosečna stopa nastaviti da raste u narednim mesecima? Postoje indicije da bi moglo, ali postoje i određeni faktori kočenja, kao što su usporavanje privrede i smanjena tražnja zbog inflacije. Potencijalni sezonski povratak nekih ograničenja povezanih sa pandemijom takođe ostaje pod znakom pitanja, što bi moglo da ima efekat hlađenja i na cene prevoza i cene goriva.

Kako se zaštititi od povećanja troškova transporta?

Nema sumnje da je povećanje stope prevoza vođeno gore opisanim spoljnim faktorima. Šta prevoznik može da uradi da ograniči povećanje cena i poveća atraktivnost svoje ponude? Dobro rešenje je transport robe za različite klijente, smanjenje broja praznih vožnji. Takođe vredi ulagati u savremena rešenja. Planiranje transporta, ispunjavanje porudžbina i upravljanje voznim parkom su oblasti u kojima TMS (Sistemi upravljanja transportom) i telematika pružaju stvarnu podršku. Ovi alati pomažu u smanjenju potrošnje goriva, obezbeđuju optimizaciju rute i ubrzavaju komunikaciju i protok podataka (uključujući informacije neophodne za pravilno obračunavanje domaćih i međunarodnih plata vozača) u kompaniji.

Eurowag vam može pomoći da maksimalno iskoristite svoje troškove transporta

Potrebna vam je pomoć u pronalaženju rešenja za rastuće troškove prevoza? Eurowag moćni alati za upravljanje voznim parkom sa telematskim softverom daju vam mogućnost kontrole troškova kao nikada ranije. Pratite vozila u realnom vremenu i primajte uvide i informacije o performansama vozača, potrošnji goriva, rasporedu održavanja vozila i još mnogo toga. Koristite podatke dobijene iz naših paketa za upravljanje voznim parkom da biste smanjili režijske troškove i povećali profit. Naš planer ruta vam takođe omogućava da optimizujete rute za svako vozilo u realnom vremenu sa živim uslovima saobraćaja i zatvorenim putevima. Dodajte ovome uštede koje možete ostvariti korišćenjem naše aplikacije Eurowag Pay ili kartica za gorivo za ovlašćene kupovine goriva, i lako je shvatiti zašto Eurowag brzo postaje jedno od najvećih imena u evropskoj transportnoj i logističkoj industriji. Kontaktirajte nas danas da biste saznali kako možemo da odvedemo vašu kompaniju dalje na putu ka uspehu.