GTM debug

Clock
Vreme čitanja:
6 min
Calendar
22.3.2024

Španski sistemi naplate putarine: Vodič za vozače kamiona + ES/PT putarina

Ogromna mreža autoputeva u Španiji je spas za logističku i transportnu industriju u zemlji. Omogućava transport robe preko Iberijskog poluostrva i šire. Autovia su u državnom vlasništvu i besplatni su, tako da ih možete koristiti besplatno. Međutim, Autopiste su autoputevi koje vode privatne kompanije koje zahtevaju od vozača da plaćaju putarinu za njihovo korišćenje.

Španski sistemi naplate putarine: Vodič za vozače kamiona + ES/PT putarina

Kako sistem naplate putarine funkcioniše za kamione

Razumevanje španskog sistema naplate putarine, značajnog aspekta propisa o transportu kamiona u Španiji, je važno; posebno za kamione koji su glavni oslonac teretnog transporta. Namenjen je kontroli oštećenja infrastrukture od tereta teških vozila. To utiče na planiranje rute, operativne troškove i ukupnu logističku efikasnost.

U Španiji postoji sistem naplate putarine za kamione, koji uključuje sistem autoputeva pod nazivom „Autopistas“. Ovaj sistem se naplaćuje na osnovu pređene udaljenosti. Kamioni su kategorisani prema težini i broju osovina. Putarine su shodno tome strukturirane tako da odražavaju štetu koju vozilo ima na putnoj infrastrukturi. Plaćanje u gotovini i kreditnim karticama se prihvata na naplatnim kućicama. Takođe možete platiti putem elektronskih sistema naplate putarine. Neki putevi su oslobođeni putarine, što je donelo značajne uštede. Integracija tehnologije, kao što su Eurowag rešenja, pomaže da se efikasno nadgledaju i optimizuju troškovi putarine.

Veza sa portugalskim putarinama

Španski sistem naplate putarine je direktno povezan sa portugalskim sistemom naplate putarine. Ovo još više važi za transportne operacije koje pokrivaju Iberijsko poluostrvo. Kao i Španija, Portugal ima kombinaciju besplatnih puteva i puteva sa naplatom putarine. Potonji takođe koristi elektronske sisteme naplate putarine. Besprekorna kompatibilnost sistema naplate putarine u Španiji i Portugalu omogućava kamionima da lako prelaze granice. To omogućava da elektronski uređaji za naplatu putarine rade u obe zemlje. To znači da kamioni koji imaju elektronske uređaje mogu slobodno da prolaze kroz Španiju i Portugal. Oni mogu efektivno da primaju naplatu putarine iz obe jurisdikcije.

Ovaj integrisani sistem naplate putarine jasno naglašava potrebu za proučavanjem pejzaža naplate putarine u Španiji i Portugalu. Sistemi elektronskog plaćanja putarine omogućavaju transportnim kompanijama da razviju optimalno planiranje ruta i strategije upravljanja troškovima. Takođe bi trebalo da budu svesni tarifa i propisa u obe zemlje. Ovo osigurava besprekorne i efikasne prekogranične operacije.

Obračun tarifa i tarifa

Razumevanje tarifa i tarifa, kako to diktiraju propisi o transportu u Španiji, ključno je za vozače kamiona i transportne kompanije za usklađeno i isplativo planiranje ruta. Na stope i tarife koje španski sistem za naplatu putarine naplaćuje kamionima utiče nekoliko faktora, kao što su put koji se koristi, veličina i težina vozila, kao i razdaljina pređena na putevima sa naplatom putarine. Vozači kamiona i transportne kompanije treba da budu svesni ovih stopa i opcija plaćanja. To je ključno za efikasno planiranje rute i upravljanje troškovima.

Vreme plaćanja

Putarina se naplaćuje na izlaznoj naplatnoj tački na osnovu evidentiranih ulaznih i izlaznih mesta putovanja. Drugim rečima, cena putarine je direktno proporcionalna pređenoj udaljenosti na putu sa naplatom putarine. Na izlazu se vrši plaćanje kako bi se olakšalo trenutno poravnanje nastalih troškova.

Načini plaćanja putarine

U Španiji je dostupno nekoliko načina plaćanja putarine, od kojih svaki ima svoje prednosti i nedostatke:

 • Gotovina: Jednostavno i konvencionalno, plaćanje gotovinom je i dalje standard na svim naplatnim kućicama. Međutim, relativno je spor u poređenju sa elektronskim metodama, što uzrokuje kašnjenja tokom špica.
 • Kreditne/debitne kartice: Kartice su drugi zgodan način plaćanja putarine i prihvatljive su u većini naplatnih kućica koje imaju osoblje. Ovaj proces je brži od gotovine, ali se ipak mora zaustaviti na naplatnoj kućici.
 • Sistemi elektronske naplate putarine (ETC) (Telepeaje ili Via T): Ovi sistemi omogućavaju korisniku da automatski plati putarinu preko uređaja dizajniranog da bude fiksiran u vozilu. Čim se kamion približi naplatnoj kućici, naknade se automatski odbijaju sa povezanog računa. Ovo obezbeđuje nesmetan transport bez ikakvih prekida.
 • Prednosti: ETC sistemi ubrzavaju vreme tranzita i mogu ponuditi i druge prednosti, kao što su diskontne stope za redovne korisnike. Oni omogućavaju korisnicima da izbegnu plaćanje gotovinom ili korišćenje kartice svaki put kada pređu na naplatnoj kućici, čineći procese plaćanja pojednostavljenim.
 • Protiv: Cena uređaja zavisi od provajdera usluga i može uključivati pretplatu i pretplatu. Pored toga, korisnici treba da se uvere da njihov račun ima dovoljno novca za pokrivanje putarine.
 • On-Board jedinice (OBU): Kao i kod ETC sistema, OBU se koriste za automatsko plaćanje putarine. Posebno su korisni za kamione koji često putuju iz Španije u druge evropske zemlje, kao što je Portugal.
 • Prednosti: Nema potrebe da se zaustavljate ili ručno plaćate putarinu, što dovodi do praktičnijeg prekograničnog prevoza.
 • Protiv: Slično ETC sistemima, OBU uključuju početno ulaganje. Vlasnik mora da vodi račun da bi imao dovoljno sredstava za putarinu.

Koje su posledice nepoštovanja sistema naplate putarine u Španiji?

Nepoštovanje sistema naplate putarine u Španiji može dovesti do nekoliko posledica za vozače kamiona i transportne kompanije. Ovi uključuju:

 • Kazne: Kazne za prekršaje naplate putarine su mnogo veće od prvobitne naknade za putarinu. Akumuliranje ovih kazni rezultira visokim operativnim troškovima za vozače i kompanije koje ne poštuju pravila.
 • Pravne radnje: Stalna neusaglašenost može dovesti do radnji od strane operatera naplate putarine ili vlasti. To može rezultirati pravnim troškovima i mogućnošću ometanja poslovnih aktivnosti.
 • Pojačana kontrola: Vozila ili kompanije koje su poznate po utaji putarine mogu se češće zaustavljati i češće se pregledati. Vlasti bi mogle da ih češće proveravaju. To može dovesti do kasnih isporuka i čak uticati na reputaciju preduzeća.
 • Administrativni tereti: Obrada novčanih kazni i pravnih procedura oduzimaju vreme i resurse preduzeća. Ovo skreće fokus sa osnovnog poslovanja.
 • Ograničen pristup putevima: U ekstremnim slučajevima, ako se to ne uradi, može doći do ograničenja korišćenja nekih puteva ili objekata za naplatu putarine.

Saveti za efikasno upravljanje troškovima putarine

Vozači kamiona i transportne kompanije u Španiji moraju osigurati da efikasno upravljaju troškovima putarine. Putarine mogu imati značajan uticaj na operativne troškove. Kroz efikasno strateško planiranje i usvajanje inovativnih tehnoloških rešenja, preduzeća mogu optimizovati rute i smanjiti troškove putarine.

1. Optimizacija rute

 • Planirajte unapred: Pre putovanja koristite alate za planiranje ruta da biste uspostavili najisplativije rute. Da biste odredili najbolji mogući put, uzmite u obzir cenu putarine i količinu potrošenog goriva.
 • Izbegavajte puteve sa naplatom putarine kada je to moguće: Iako putevi sa naplatom putarine mogu da obezbede najbržu rutu, ponekad postoje i besplatne alternative koje su skoro jednako efikasne. Uporedite ušteđeno vreme i gorivo korišćenjem puteva sa naplatom putarine i puteva bez putarine da biste odredili najisplativiju opciju.
 • Koristite informacije o saobraćaju u realnom vremenu: Uslovi u saobraćaju se mogu brzo promeniti, što utiče na efikasnost unapred planiranih ruta. Iskoristite dostupne informacije o saobraćaju u realnom vremenu u planiranju rute. Ovo će vas sprečiti da naiđete na saobraćajne gužve na putevima sa naplatom putarine. Zagušenje može dovesti do veće potrošnje goriva i dužeg vremena putovanja.

2. Iskoristite tehnološka rešenja

 • Intuitivno rukovanje: EVA ima intuitivan interfejs koji je jednostavan za korišćenje i koji se lako postavlja i instalira. Radi na vašem lokalnom jeziku i ima veliki, živopisni ekran.
 • Plaćanje putarine bez greške: EVA ugrađenu jedinicu automatski prepoznaje provajder putarine. Ovo im olakšava naplatu tačnog iznosa putarine i oslobađa vozača svih administrativnih zadataka.
 • Optimizacija troškova vezanih za putarinu: Optimizujte svoje troškove u vezi sa putarinom kroz prilagođene opcije cena i personalizovane uslove plaćanja.
 • Smanjenje administrativnog opterećenja naplate putarine: Maksimizirajte produktivnost i minimizirajte administrativno opterećenje pojednostavljivanjem fakturisanja putarine preko korisničkog portala za klijente. Partnerstvo sa Eurowag znači da dobijate jednu fakturu i samo jednu uplatu za tekući obračunski period, omogućavajući vašim dispečerima i računovođama da usmere svoju pažnju na druge kritične poslovne operacije i smanjujući administrativno opterećenje.

3. Sprovesti sveobuhvatno upravljanje flotom

 • Praćenje performansi vozila: Korišćenjem EVA sistema za upravljanje voznim parkom, moguće je pratiti performanse vozila i ponašanje vozača. Ekonomična vožnja može pomoći da se minimiziraju troškovi goriva koji dopunjuju uštede ostvarene optimizacijom plaćanja putarine.
 • Analiza podataka za donošenje odluka: Analizirajte podatke prikupljene sa putovanja da biste otkrili obrasce u potrošnji putarine i dalje mogućnosti za smanjenje troškova.

Iskorištavanje tehnologije za pametnija putovanja

Španska mešavina puteva sa naplatom putarine sastoji se od besplatnih Autovias i Autopistas, koji se naplaćuju. To je strateški proces koji zahteva pravilno planiranje i sofisticirano upravljanje kako bi se troškovi minimizirali. Postavljanje besplatnih puteva, na primer, AP-7 i AP-2, rezultiralo je ogromnim uštedama. S druge strane, o primeni putarine se još uvek raspravlja kao o dugoročnoj strategiji finansiranja održavanja puteva.

Efikasne strategije upravljanja troškovima treba da budu zasnovane na sveobuhvatnoj optimizaciji rute koja nastoji da pronađe najekonomičniju rutu, koja utiče na brzinu i cene putarine. Ove strategije uključuju tehnologiju, na primer, Eurowag Enhanced Vehicle Assistant (EVA), za pružanje informacija o putarini u realnom vremenu. Ova tehnologija omogućava automatizovano planiranje ruta i pojednostavljeno finansijsko upravljanje. Upotreba elektronskih sistema naplate putarine takođe pomaže da se pojednostavi proces plaćanja, kao i da se smanji vreme tranzita.

Važno je pratiti trenutne stope putarine, popuste i regulatorne promene. Ovo pomaže u donošenju informisanih odluka. Alati i rešenja kao što je EVA mogu pomoći u ovom naporu. Oni obezbeđuju rešenje na jednom mestu za operacije naplate putarine, poboljšavaju ukupnu efikasnost i usklađenost flote i obezbeđuju poštovanje propisa. Dugoročno, ovo promoviše održivost i rast vašeg poslovanja u konkurentnom sektoru logistike i transporta.