GTM debug

Clock
Reading time: 3 min
Calendar
9.1.2023

Eurowag otvara 2 nove LNG stanice, sada 7 u Češkoj

Tečni prirodni gas, poznat kao LNG, trenutno se smatra jedinom održivom alternativom dizelu za kamione, posebno u teškom transportu na duge relacije. Prema Češkoj asocijaciji za gas, u Češkoj ima 135 registrovanih kamiona na LNG.

Eurowag otvara 2 nove LNG stanice, sada 7 u Češkoj

Prag, 9. januar 2023. - Dok su početkom 2022. godine vozači imali priliku da pune rezervoare na 3 stanice, krajem prošle godine bilo ih je već 7. EUROWAG je u decembru otvorio 2 od njih, i to benzinske stanice na D8 u Kozomin i D1 u Modleticama.

EUROWAG je završio izgradnju 2 nove LNG punionice 2022. Lako dostupne stacionarne stanice na D8 u Kozominu (D8-izlaz 9 (Kralupi n Vltavou), br. 506, Kozomin, Češka Republika, GPS: 50.244639, 14.3714 in Modletice (Zdebradska 195, Modletice, Češka Republika, GPS: 49. 971896, 14.612803) otvorene su pred Badnje veče, 23. decembra 2022., čime je nacionalni broj benzinskih stanica povećan sa sadašnjih 5 na 7. Dok do početka godine, vozila na tečni metan su punila gorivo na samo tri lokacije, dve GasNet mobilne stanice i jedna stacionarna stanica Spolgas, budućnost izgleda optimističnija. Prema Nacionalnom akcionom planu za čistu mobilnost, broj benzinskih stanica u Češkoj bi trebalo da poraste na 30 do 2030. godine.

Izgradnju dve sopstvene benzinske stanice vidimo kao ključni korak za sam EUROWAG, ali i za transportne i logističke kompanije. Zajedno sa drugim operaterima, više nego udvostručili smo broj LNG punionica u Češkoj u protekloj godini. Pogodna lokacija naših benzinskih stanica u Kozominu i Modleticama, zajedno sa našom mrežom za prijem LNG-a, osigurava da naši kupci mogu bezbedno da putuju na velike udaljenosti do svih krajeva Evrope. Vozači već mogu da koriste 302 benzinske stanice u 13 evropskih zemalja u okviru naše mreže prihvata.

Jan Laluch, EUROWAG

Jasno je da i pored nepovoljne ekonomske situacije i prateće cene prirodnog gasa, broj kamiona na LNG u svetu raste. Ova zelenija alternativa dizelu je način za operatere da efikasno smanje emisije iz transporta. U kontekstu rastuće važnosti održivosti, više od 100 traktora na LNG je stoga dodato u flote pojedinačnih kompanija u poslednje 2 godine. Kao nagradu, na primer, vozila na LNG su oslobođena plaćanja putarine u Nemačkoj. Tečni prirodni gas je idealno gorivo za teške transporte na velike udaljenosti jer je dokazana i pouzdana tehnologija sa dometom do 1.500 km. LNG vozila imaju mrežu od 627 benzinskih stanica u Evropi, koja se stalno širi. U okviru mreže prihvata EUROWAG-a, kupci mogu da plate svojom EUROWAG karticom na njih 302.

LNG je već pouzdan način za ispunjavanje standarda EU o emisiji u drumskom teretnom transportu. Budućnost leži u prelasku na bioLNG, koji dolazi od ostataka hrane i bio-otpada. Po hemijskom sastavu to su potpuno identična goriva koja se mogu slobodno mešati. Prelazak sa LNG na bioLNG je stoga moguć odmah, bez potrebe za modifikacijom infrastrukture pumpnih stanica ili tehnologije vozila.

Projekat izgradnje 2 LNG stanice u Kozominu i Modleticama, pod nazivom "Izgradnja LNG punionica" sa registarskim brojem CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_038/0000244, sufinansirala je Evropska unija u okviru Operativne Program Transport pod pokroviteljstvom Ministarstva saobraćaja Češke Republike.

O EUROWAG

EUROWAG pruža integrisane usluge mobilnosti i plaćanja za međunarodne transportne kompanije više od 25 godina. To je jedna od najbrže rastućih kompanija u Evropi u svojoj oblasti. Njihova misija je da rad miliona kamiona koji prelaze Evropu učine čistijim, pravednijim i efikasnijim. U tom cilju, EUROWAG svojim kupcima nudi proizvode i usluge zasnovane na savremenim digitalnim tehnologijama, od plaćanja za konvencionalna i alternativna goriva, naplate električnih vozila i putarine, preko povraćaja poreza, telematike i navigacije, do niza finansijskih usluga i čiste mobilnosti. savet.

Za više informacija posetite www.eurowag.com.

Media contact:
EUROWAG
Zuzana O'Brien
Marketing Communication Manager
pr@eurowag.com