GTM debug

Clock
Reading time: 4 min
Calendar
6.10.2022

Eurowag ugrađena jedinica sada omogućava plaćanje putarine u Nemačkoj

Ugrađena EVA jedinica omogućava plaćanje putarine u pet evropskih zemalja, telematiku i takođe ima zaštitu od prevare pri sipanju goriva.

Eurowag ugrađena jedinica sada omogućava plaćanje putarine u Nemačkoj

Ugrađena EVA jedinica kompanije Eurowag, vodećeg dobavljača integrisanih rešenja za drumski transport u Evropi, sada omogućava plaćanje putarine na nemačkim putevima. Putem EVA rešenja, vozači sada mogu da plaćaju putarinu u pet evropskih zemalja, a jedinica takođe ima naprednu telematiku i FuelGuard, koji pruža zaštitu od prevare pri sipanju goriva.

Zahvaljujući EETS (European Electronic Toll Service) sertifikaciji, Nemačka, najveće tržište naplate putarine u Evropi, pridružuje se Mađarskoj, Belgiji, Austriji i Poljskoj – u svim ovim zemljama, plaćanje putarine se može lako izvršiti preko EVA ugrađene jedinice. Eurowag olakšava vozačima da putuju širom Evrope smanjujući broj ugrađenih jedinica koje treba da budu ugrađene u vozila, olakšavajući rukovanje i ostavljajući više prostora na vetrobranskom staklu za pregled.

Ivana Lang, Toll Product Manager at Eurowag.

Naplata putarine, telematika i prevencija krađe goriva u jednom

Pored toga, Eurowag planira da postepeno doda i druge evropske zemlje rešenju plaćanja putarine. EVA jedinica bi tako mogla u budućnosti da zameni druge kutije (tzv. OBU, ili on-board jedinicu) koje vozači ugrađuju u svoja vozila za potrebe elektronskog plaćanja putarine. Plug & Plai stil uključivanja jedinice u 12V utičnicu je veoma jednostavan i kontrole su jednostavne za upotrebu.

Glavna prednost EVA rešenja je njegova sveobuhvatnost – jedna jedinica integriše ne samo plaćanje putarine već i korisne telematičke alate, od planiranja rute i praćenja do daljinskog preuzimanja tahografa i analize ponašanja vozača. Telematika izračunava cenu rute, proverava cene na benzinskim stanicama i šalje vozače na najpogodnije lokacije, a dispečeri dobijaju tačne podatke CAN Bus-a.

Deo EVA jedinice je i takozvani FuelGuard, patentirana tehnologija geolokacije koja štiti od prevare i krađe goriva. To je jedno od najnaprednijih preventivnih rešenja na tržištu. FuelGuard upoređuje upotrebu kartice za gorivo sa stvarnom lokacijom vozila. Ako se lokacija plaćanja i lokacija vozila razlikuju, sistem će odbiti plaćanje goriva.

EVA integrisani pomoćnik u vozilu ima za cilj da pruži jednostavno, efikasno i svestrano rešenje za sve koji su uključeni u drumski transport. Naš cilj je da vozači imaju slobodne ruke i vid i da će sva plaćanja putarine u budućnosti obavljati jedna jedinica u vozilu, koja će takođe upravljati naprednom telematikom i drugim uslugama. EVA donosi prednosti svima. Vozačima olakšava putovanja i omogućava im da se u potpunosti koncentrišu na kontrolu vozila, pojednostavljuje upravljanje transakcijama za dispečere i donosi značajne uštede za prevoznike.

Ivana Lang

Do 30. novembra, prevoznici mogu dobiti besplatan 12-mesečni EVA najam na brodu, uključujući paket za upravljanje flotom (mapa uživo, planiranje rute, praćenje i mnoge druge funkcije) i FuelGuard tehnologiju. Više informacija možete pronaći na ovom linku.

O EUROWAG-u

Eurowag pruža integrisane usluge mobilnosti i plaćanja međunarodnim transportnim kompanijama više od 25 godina. To je jedna od najbrže rastućih kompanija u Evropi u svojoj oblasti. Njegova misija je da obezbedi da milioni kamiona koji prelaze Evropu budu čistiji, pravedniji i efikasniji. U tom cilju, Eurowag svojim kupcima nudi proizvode i usluge zasnovane na savremenim digitalnim tehnologijama, od plaćanja za konvencionalna i alternativna goriva, naplate električnih vozila i putarine, preko povraćaja poreza, telematike i navigacije, do niza finansijskih usluga i saveta o čista mobilnost.

Eurowag takođe podržava inovacije u filantropiji. U okviru projekta Filantropija i Vi, u kojem redovno učestvuje ¾ zaposlenih u kompaniji, svaki zaposleni u Eurowag-u dobija individualni budžet za filantropiju, kao i potpuno poverenje u to kako se novac troši. Projekat je već inspirisao nekoliko drugih velikih IT korporacija da preduzmu slične aktivnosti. Više o nama.