GTM debug

Povećaće se putarine u Nemačkoj i Austriji

Emisione klase CO2 će se primenjivati u stopama putarine u Nemačkoj i Austriji. Pomoći ćemo vam sa administrativnim opterećenjem i minimizirati vaše troškove.

Kontaktirajte nas

Nove klase emisije CO2

Predstojeće povećanje putarine u Evropi

Datum i konačne cene su još uvek u pregovorima i biće potvrđene zajedno sa dodatnim detaljima. Obaveštavaćemo vas o tome kako da rešite ovu situaciju i minimizirate povećanje plaćanja putarine.

Germany
Od 1. decembra 2023
Austria
Od 1. januara 2024
Ostale zemlje EU će slediti taj primer
Trucks

Šta ovo znači na delu

 • Checked dark
 • Checked dark
  Svaki kamion proizveden pre 1. 7. 2019. automatski će biti klasifikovan u najgoru klasu emisije 1.
 • Checked dark
  Vozila sa nultom emisijom (vodonik, električna i više) će sa ponosom boraviti u klasi 5, vrhunskom nivou sa 0 EUR za klasu CO2.
 • Checked dark
  Kamioni sa najvećom emisijom CO2 naći će svoj dom u klasi 1, najvišem nivou sa najvišim naplatama putarine.
 • Checked dark
  Nova direktiva će uticati na sve OBU-ove za naplatu putarine koje pruža Eurowag koji trenutno rade u Nemačkoj i Austriji zajedno sa svim novonaručenim OBU-ovima za naplatu putarine.
Voleo bih da znam više

Obezbeđujemo najbolje cene putarine za vas

Ako ste naš KLIJENT

 • Checked dark
  Korisnici koji koriste Toll Collect OBU za plaćanje putarine u Nemačkoj i Austriji biće zamoljeni da direktno popune informacije potrebne za novi obračun putarine na portalu za klijente.
 • Checked dark
  Za klijente je važno da osiguraju da imaju svu potrebnu dokumentaciju od proizvođača vozila i da popune tražene podatke o vozilu.
 • Checked dark

Da li ste još uvek u potrazi za idealnim partnerom za naplatu putarine?

Najčešća pitanja o novom naplati putarine na bazi CO2

Kada će Uredba stupiti na snagu u državama članicama EU?

U Nemačkoj bi nove klase CO2 trebalo da budu uvedene od 1. decembra 2023. U Austriji od 1. januara 2024. Očekuje se da će i druge zemlje postepeno slediti taj primer (ali svaka zemlja mora da ima zakone do marta 2025). Obaveštavaćemo vas o promenama. Takođe ćemo Vam pomoći da postignete najpovoljniju emisionu klasu (najniže moguće plaćanje putarine).

Šta klase CO2 znače za vaš račun za putarinu?

Vozila sa niskom emisijom CO2 mogu imati niže stope putarine, dok vozila sa visokim emisijama CO2 mogu plaćati više. Kao pravilo, što je vaše vozilo zelenije, to je cena putarine jeftinija. Za najmanje ekološki prihvatljiva vozila, povećanje putarine će biti +70-80%. Sada je važno da sa nama podelite sve potrebne podatke i dokumente u vezi sa obračunom CO2 putarine (na vašem klijentskom portalu u odeljku Putarina) kako bismo vam pokazali najbolje moguće uslove.

Koji podaci o vozilu su relevantni za određivanje klase CO₂ i gde ih mogu pronaći?

Potrebni podaci o vozilu* mogu se naći u sertifikatu o usaglašenosti (COC), CIF-u ili tehničkom sertifikatu vozila. To su: klasa vozila, konfiguracija osovine točka, tehnički dozvoljena bruto masa (F1) [kg], grupa vozila, tip kabine (dnevna ili spavaća), snaga motora [kV], vrednost emisije CO₂ [gCO2/tkm], datum prve registracije vozila, Tip vozila/konfiguracija šasije. Prvo će se uzeti u obzir vozila preko 7,5 t, kasnije u Nemačkoj na 1.7.24 će se dodati i druga od 3,5 t pa nadalje.

Koja vozila su obuhvaćena novim CO2 klasama?

Teška teretna vozila treba da budu klasifikovana u jednu od pet klasa emisije CO2 tako da se putarine mogu razlikovati po klasama. Sva vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem (dizel itd.) i datumom prve registracije pre 1. jula 2019. uvek će biti klasifikovana u CO2 klasu 1. Nije potrebno prikupiti više parametara u vezi sa CO2 od mase F.1.

Samo za vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem sa datumom prve registracije od 1. 7. 2019. pa nadalje, parametri koji se odnose na CO2 moraju biti prikupljeni ako se očekuje bolja CO2 klasa od 1. Samo ako traktor ima 2 osovine, uključujući 1 pogonsku osovinu, i masu F.1 veću od 16 000 kg, ili ako traktor ima 3 osovine, uključujući 1 pogonsku osovinu, i bilo koju F.1 masu, klasa CO2 može biti poboljšana. U slučaju bilo koje druge kombinacije, uvek ćete ostati sa CO2 klasom 1.

Koja su izuzeća od nove putarine za CO2?

Sva vozila sa nultom emisijom (gde su karakteristike motora vodonik, kombinovani vodonik-električni, gorivna ćelija-vodonik, hibridna vodonik-etermalna baterija, hibridna gorivna ćelija-vodonik, hibridna gorivna ćelija-vodonik-etermička baterija ili eksterna električna baterija) će uvek biti u CO2 klasi 5. Nema potrebe za prikupljanjem parametara u vezi sa CO2 osim karakteristika motora. I potpuno su oslobođeni plaćanja putarine.

Zašto postoji dodatna komponenta CO2 u obračunu putarine i za šta će se koristiti dodatni prihod?

Evropska komisija je izmenila Direktivu o evrovinjeti kako bi postigla ciljeve poboljšanja klime, a to su smanjenje emisije CO2 od 15% do 2025. godine i 30% do 2030. godine. Prateće uvođenje CO2 putarine svrstaće teška teretna vozila u jednu od pet klasa emisije CO2 , tako da se mogu diferencirati putarine prema ovim klasama.

U Nemačkoj se ovi prihodi od putarine koriste za poboljšanje infrastrukture saveznih puteva i za mere mobilnosti – fokus je na saveznim železnicama. Dodatni prihod od proširenja putarine na kamione preko 3,5 tone iznosiće 3,9 milijardi evra u istom periodu. Od toga će 1,8 milijardi evra otići na diferencijaciju CO2.

Kontaktirajte nas

Tražite više informacija kako Eurowag može pomoći u plaćanju putarine? Ostavite svoje kontakt informacije i naš tim će vas kontaktirati.

Mail box

Javićemo vam se

Success
Hvala! Vaša prijava je primljena!
Uskoro ćemo vas kontaktirati.
Ups! Nešto nije u redu prilikom slanja obrasca.